prostor39

Kontaktní improvizace (Kurz)

available collective, Tomáš Wortner

úterý / Tuesday 18:30

-ENGLISH friendly, for more info scroll down-

Jako umělecký kolektiv, který tvoří v oblasti performativního umění a fyzického divadla s vámi budeme sdílet techniky a metody kontaktní improvizace v jarním kurzu pro ustálenou skupinu. Začínáme 19. září 2023.

První dvě lekce (19. a 26.9.) jsou otevřené také zájemcům, kteří si chtějí lekce prvně vyzkoušet.

Kurz bude zaměřen na poznávání a rozšiřování pohybových možností v rámci kontaktní improvizace.

Budeme pracovat s vnímáním svého těla jako inspirací pro náš vlastní tanec, necháme zvědavost převážit nad ambicemi. Součástí bude setkání s jinými těly v kontaktu, sdílení váhy, hledání cest k zavěšení a letu. Budeme využívat uvolnění, gravitaci, momentum a rovnováhu.

Co s sebou: Přineste si pohodlné oblečení umožňující svobodu pohybu (doporučujeme i mikinu, svetr a ponožky, kdyby bylo chladněji). Budeme pracovat naboso nebo v ponožkách.

Plán kurzu:
Sejdeme se na dvanáct úterních lekcí v časech 18:30 – 20:00 v těchto termínech:
září 19, 26
říjen 3, 17, 24, 31
listopad 7, 14, 21, 28
prosinec 12, 19

Po každé lekci bude následovat jam kontaktní improvizace, otevřený pro všechny v čase 20:15-21:45.

Obtížnost: kurz je určen pro osoby zajímající se o tělo, pohyb a tanec. Předchozí zkušenosti nejsou potřeba.

Cena kurzu: 4300 Kč

Cena v případě zájmu pouze o otevřenou lekci (19.9, 26.9.): 350 Kč

Místo: Tep39, Řehořova 39, Praha

Lektor: Tomáš Wortner (více info na www.facebook.com/availablecollective nebo www.tomaswortner.cz)

Přihlášky: napište mi prosím email na wortner.t@gmail.com

Těšíme se na viděnou a setkání v pohybu,
Tomáš

 

 

 

ENGLISH:
Contact improvisation with available collective

As an artistic collective working in the field of perfomative art and physical theater, we will share with you techniques and methods of contact improvisation in the spring course for a closed group. We start in September 2023.

The first two lessons (September 19 and 26) are open to those who want to first try out how we work.

The course will focus on expanding the possibilities of movement in Contact improvisation. We will offer a class guided by principles of using ‘sensation‘ as a guide to image for our own dance, letting curiosity overrule ambition, as well as meeting other bodies in contact, weight sharing, finding pathways and patterns to suspension and flight, starting from the ground up. Building awareness of possibilities of release, gravity, momentum and balance.

What to bring: Bring comfortable clothes that allow freedom of movement (we also recommend a sweatshirt, sweater and socks if it was cold). We will work barefoot or in socks.

Course dates: we will meet for twelve Tuesday lessons from 18:30 to 20:00 on the following dates:
September 19, 26
October 3, 17, 24, 31
November 7, 14, 21, 28
December 12, 19

Each lesson will be followed by a contact improvisation jam, open to everyone from 20:15-21:45.

Difficulty: the course is designed for people interested in body, movement, theater, dance and creative work. No previous experience is needed.

Course price: 4300 CZK

Price for an open lesson (21.2., 28.2.): 350 CZK

Venue: Tep39, Řehořova 39, Prague
Lecturer: Tomáš Wortner (more info www.facebook.com/availablecollective or www.tomaswortner.cz)

Applications: please write an email to wortner.t@gmail.com

Looking forward to seeing you and meeting you in movement,
Tomáš

 

Omlouváme se, TEP39 je od 1. 1. 2024 mimo provoz. Děkujeme za pochopení.

This will close in 0 seconds